AVUSTUKSET

Iivari Smolanderin säätiö myöntää sääntöjensä mukaisesti opintoavustuksia Tuusniemen kunnasta oleville opiskelijoille.

Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia kaksi kertaa vuodessa. Seuraavaa lukuvuotta koskeva opintoavustushakemus on lähetettävä vuosittain viimeistään 31.10. mennessä. Mikäli opiskelu alkaa vuoden alussa on seuraavaa lukuvuotta koskeva opintoavustushakemus lähetettävä vuosittain viimeistään 31.3. mennessä. Avustusta voi hakea vain kerran vuodessa, joko keväällä tai syksyllä.

Apurahahakemukset tehdään verkkopalvelun kautta säätiön sähköiseen apurahahakujärjestelmään.  Paperitse lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Verkkopalvelussa hakijan tulee rekisteröityä verkkopalvelun käyttäjäksi. Apurahahakemus täytetään, tallennetaan ja lähetetään ohjeiden mukaisesti.

Säätiön hallitus on kokouksessaan 15.5.2019 päättänyt kevään 2019 opintoavustusten myöntämisestä. Avustushakemuksia saapui yhteensä 22 kappaletta ja avustuksia myönnettiin 15 hakijalle, yhteensä 12.100,00 euroa. Seuraava haku järjestetään syksyllä 2019. 

Sähköiseen järjestelmään pääsee tästä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön toimitusjohtaja Mika Puputti,  puh. 044-321 0670, sähköposti: mika.puputti@solutio.fi.

Teknisestä tuesta apurahajärjestelmään liittyen vastaa Aspicore Oy. Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään apurahajärjestelmässä olevan tukipyyntötoiminnon kautta.

Apurahajärjestelmän rekisteriseloste